Stort italiensk
Lille italiensk
DANSK cembalo
Tomanuals Ruckers
Tomanuals fransk

Stort italiensk cembalo

Jeg tilbyder et italiensk cembalo med stort omfang, således at det er muligt at spille hele det italiensk og iberiske repertoire.

Der er næsten ingen fornuftige forbilleder, men Giovanni Baffo byggede helt tilbage i 1579 et instrument med 5 oktavers omfang, beregnet på meget lav stemning (en kvart under). Dette kan med fordel bygges til omfanget G'-g''', evt. F'-g''', længde 225 eller 260cm i moderne barokstemning (a'=415), evt. med transponeringsmulighed.

Dette er et "indre" instrument med ydre kasse. Jernstrenge giver instrumentet en særlig lidt blidere klang end andre italienske instrumenter.

En anden mulighed er et stort sent italiensk cembalo efter Cresci (Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg). Længde 255cm, omfang F'G'-g''', 2 x 8'. Cresci-instrumentet er af false inner-outer typen og messingbestrenget.

Som en specialitet kan jeg også tilbyde et tomanuals italiensk cembalo efter det anonyme (formodentlig af Migliai) instrument i Germanisches Natinalmuseum. Omfang C/E-c''' eller lettere udvidet til fx C-d'''. Strenge: messing. Det er det mindste og letteste tomanuals instrument der kan bygges: kun lidt over 2m langt og alligevel med 2 x 8' og 1 x 4'. Det er disponeret med 4' på øverste manual og 2 x 8' på nederste.

Jeg kan også tilbyde et enklet, men elegant instrument efter Gregori (18. årh.).
Specifikationer: omfang efter aftale, 2 x 8', mulighed for lut, transponerer (415/440), vægt ca. 30kg.